SYSTEM "MASTER KEY"

SYSTEM MASTER KEY / innaczej układ centralnego otwierania , system kapitański , układ klucza matki / TO SYSTEM , KTÓRY POZWALA NA OTWARCIE JEDNYM KLUCZEM WSZYSTKICH LUB CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYSTEMIE . DOSTĘP POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW DO POMIESZCZEŃ OKREŚLANY JEST PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO OBIEKTEM . KAŻDY PRACOWNIK NP. W FIRMIE OTRZYMUJE KLUCZ , KTÓRYM OTWIERA DRZWI WEJŚCIOWE DO FIRMY ORAZ DRZWI DO SWOJEGO POMIESZCZENIA . IM WYŻSZY RANGĄ PRACOWNIK - TYM WIĘKSZE PRAWO DOSTĘPU . NA PRZYKŁAD KIEROWNIK DODATKOWO OTWIERA SWOIM KLUCZEM POMIESZCZENIA PODLEGŁYCH JEMU PRACOWNIKÓW , A DYREKTOR LUB SZEF FIRMY OTWIERA SWOIM KLUCZEM WSZYSTKIE . MODĄ ISTNIEĆ INNE POWIĄZANIA NP. KAŻDA SPRZĄTACZKA MOŻE NIEZALEŻNIE OTWIERAĆ JEDNYM KLUCZEM WSZYSTKIE POMIESZCZENIA LUB ICH CZĘŚĆ NA "SWOIM" PIĘTRZE . KAŻDY PRACOWNIK OTRZYMUJE PRZYPISANY DLA NIEGO RODZAJ KLUCZA . UKŁAD CENTRALNEGO OTWIERANIA CAŁKOWICIE WYKLUCZA OTWARCIE DRZWI NIEUPRAWNIONYM KLUCZEM! .więcej - patrz"OFERTA" .

WSTECZ

STRONA GŁÓWNA